ଅପରାଧ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ଭାରତ ଯୋଡା ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ପୈଠ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ – Kalinga News


ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ଭାରତ ଯୋଡା ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ପୈଠ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button