ରାଜନୀତି

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଆଇପିଏସ୍‌ ଡିଏସ୍‌ କୁଟ୍ଟେ ନିଲମ୍ବିତ – Kalinga News


ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଆଇପିଏସ୍‌ ଡିଏସ୍‌ କୁଟ୍ଟେ ନିଲମ୍ବିତ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button