ରାଜନୀତି

ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ-ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ନୁହେଁ: ମୋଦୀଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ – Kalinga News


ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ-ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ନୁହେଁ: ମୋଦୀଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button