ରାଜନୀତି

ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଡିଏ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ, ବିଜେପି ୨୫୦ରୁ କମ୍ ସିଟ୍ ପାଇବ: ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଅଙ୍କକଷା – Kalinga News


ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଡିଏ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ, ବିଜେପି ୨୫୦ରୁ କମ୍ ସିଟ୍ ପାଇବ: ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଅଙ୍କକଷା – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button