ଖେଳ ଖବର

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ୫ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର: ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଚଟାଇବେ ଧୂଳି, ନାହିଁ ରୋହିତ-ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ – Kalinga News


ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ୫ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର: ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଚଟାଇବେ ଧୂଳି, ନାହିଁ ରୋହିତ-ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button