ମନୋରଞ୍ଜନ

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସଲମାନ କ’ଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣି ସଲମାନ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି: କେଆରକେ – Kalinga News


ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସଲମାନ କ’ଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣି ସଲମାନ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି: କେଆରକେ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button