ରାଜନୀତି

ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ: ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦଳବଦଳ କରିଥିବା ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ – Kalinga News


ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ: ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦଳବଦଳ କରିଥିବା ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button