ରାଜନୀତି

ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଇଡି-ସିବିଆଇ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ: ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ – Kalinga News


ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଇଡି-ସିବିଆଇ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ: ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button