ମନୋରଞ୍ଜନ

ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଲି, ସେ ପଞ୍ଜାବ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ; କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ – Kalinga News


ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଲି, ସେ ପଞ୍ଜାବ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ; କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button